Ќ≈Ѕ≈«ѕ≈„Ќ»… ѕ–≈÷≈ƒ≈Ќ“

ƒжерело ≥нформац≥њ: ћихайло ѕ≥скунов. ѕрес-служба У÷ентру спри¤нн¤ цив≥льним ≥н≥ц≥ативамФ.

ƒимитровград (”ль¤н≥вська область). —удовий процес, повТ¤заний ≥з ввезенн¤м на територ≥ю
”ль¤н≥вськоњ област≥ дл¤ похованн¤ УчужихФ р≥дких рад≥оактивних речовин, привернув увагу
громадськост≥ в р≥зних рег≥онах –ос≥њ. ¬≥н дос¤г апогею, п≥сл¤ чого було оголошено тривалу
перерву.

“ака необх≥дн≥сть виникла п≥сл¤ трьох судових зас≥дань, на ¤ких були заслухан≥ сторони ≥
перш≥ св≥дки. —уть справи пол¤гаЇ в наступному. ѕозивач Ц ћихайло ѕ≥скунов, голова ради
громадськоњ орган≥зац≥њ У÷ентр спри¤нн¤ цив≥льним ≥н≥ц≥ативамФ, ≥ п≥дтримуючий його позовн≥
вимоги ”ль¤н≥вський м≥жрег≥ональний природоохоронний прокурор прос¤ть суд д≥њ
Ќауково-досл≥дного ≥нституту атомних реактор≥в (скорочено Ц Ќƒ≤ј–) щодо ввозу
рад≥оактивних речовин на територ≥ю ”ль¤новськоњ област≥ з метою похованн¤ визнати
незаконними.

–≥дк≥ рад≥оактивн≥ речовини були завезен≥ в ƒимитровград ≥з ¬серос≥йського
науково-досл≥дного ≥нституту б≥олог≥чного захисту рослин (¬Ќƒ≤Ѕ«–), що знаходитьс¤ в
 раснодарському крањ. ” минул≥ роки у ¤кост≥ джерел ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ вони
застосовувалис¤ там на п≥ддосл≥дному пол≥ з метою вивченн¤ Уметод≥в функц≥онуванн¤
агропромислового комплексу в умовах масового рад≥ац≥йного зараженн¤Ф, у тому числ≥ на
випадок атомноњ в≥йни. ѕ≥сл¤ припиненн¤ такого роду досл≥джень найнебезпечн≥ш≥ джерела
≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ минулого переведен≥ в рад≥оактивн≥ в≥дходи, ≥ њх заплановано
було поховати в –остовськ≥й област≥ на спецкомб≥нат≥ У–адонФ, що обслуговуЇ
ѕ≥вн≥чно- авказький рег≥он.

ќднак раптом виник посередник в особ≥ ƒимитровградського наукового центру јкадем≥њ
технолог≥чних наук –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ. ѕ≥д ц≥Їю гучною назвою числитьс¤ громадська
орган≥зац≥¤, у ¤к≥й Ї де¤к≥ кер≥вн≥ сп≥вроб≥тники Ќƒ≤ј–, що одержують тут додатков≥
зароб≥тки.

≤ ось њњ виконавчий директор ™рмолович ћ.Ќ. разом з≥ своњми соратниками домовилис¤ з
кер≥вництвом Ќƒ≤ј– про утил≥зац≥ю краснодарських рад≥оактивних в≥дход≥в на баз≥ атомного
центру в ƒимитровград≥. ѕричому, ц¤ громадська орган≥зац≥¤, будучи посередником, зум≥ла
перехопити на св≥й рахунок основну частку отриманого за послуги доходу.

” ход≥ судового процесу зТ¤сувалис¤ так≥ подробиц≥. якщо спочаткукраснодарськ≥ р≥дк≥
рад≥оактивн≥ речовини, укладен≥ в ампули, планувалос¤ поховати на спецкомб≥нат≥ У–адонФ у
затверд≥лому вигл¤д≥, то в Ќƒ≤ атомних реактор≥в вир≥шили використовувати ≥нший, дуже
небезпечний спос≥б Ц тут вони готувалис¤ закачати њх в надра на д≥ючому пол≥гон≥ з
похованн¤ р≥дких рад≥оактивних в≥дход≥в. ѕричому, закачуванн¤ передбачалос¤ зд≥йснити п≥д
вигл¤дом проведенн¤ експеримен-ту. Ќ≥бито вченим треба провести досл≥дженн¤ Уз м≥грац≥йного
поводженню рад≥онукл≥д≥в цез≥ю-137 ≥ стронц≥ю-90 у глибинних п≥дземних водахФ.

—вою УбруднуФ справу кер≥вництво атомного центру мало нам≥р зд≥йснити незважаючи на те,
що за умовами л≥ценз≥њ на право користуванн¤ надрами Ќƒ≤ј– може зд≥йснювати захороненн¤ на
своЇму пол≥гон≥ т≥льки в≥дходи власного виробництва. ѕричому, не високоактивн≥, ¤к≥
над≥йшли з  раснодарського краю, а лише середньоњ ≥ низькоњ активност≥. ¬еличезна небезпека
пол¤гаЇ ще в тому, що буквально в двох к≥лометрах в≥д нагн≥тальних шпар пол≥гону з
поверхневих вод забираЇтьс¤ питна вода дл¤ населенн¤ зах≥дноњ частини ƒимитровграда, де
проживаЇ близько 50 тис¤ч чолов≥к. ќднак в атомному центр≥ завезен≥ р≥дк≥ рад≥оактивн≥
речовини вже розчинили у велик≥й к≥лькост≥ техн≥чноњ води ≥ чекали спри¤тливого моменту
дл¤ закачуванн¤. “ак званий експеримент був припинений у звТ¤зку ≥з судовим процесом.

≤нтереси Ќƒ≤ атомних реактор≥в на зас≥данн≥ суду представл¤ли: заступник техн≥чного
директора, кер≥вник в≥дд≥лу по рад≥ац≥йн≥й безпец≥ ≥ начальник юридичного в≥дд≥лу. як ≥
прогнозувалос¤, у ц≥лому њхн¤ позиц≥¤ зводилас¤ до того, що в атомний центр завезен≥ не
рад≥оактивн≥ в≥дходи, а джерела ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤.

ƒо реч≥, у ход≥ судового слуханн¤ став в≥домий ≥ автор ≥дењ переводу в≥дход≥в, до ¤ких,
зг≥дно ≥з наказом директора ”Ќƒ≤Ѕ«–, джерела ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ стали в≥дноситис¤
ще к≥лька рок≥в назад знову в розр¤д джерел. ѓм ви¤вивс¤ головний державний ≥нспектор
в≥дд≥лу з нагл¤ду за ¤дерною ≥ рад≥ац≥йною безпекою Ќƒ≤ј– ≥ рад≥ац≥йною безпекою
”ль¤н≥вськоњ област≥ ¬≥тал≥й ЌевЇров. …ого посада говорить сама за себе. ќднак у даному
випадку фах≥вець, покликаний зд≥йснювати нагл¤д за рад≥ац≥йною безпекою на територ≥њ вс≥Їњ
”ль¤н≥вськоњ област≥, сам п≥дказав, ¤к об≥йти нормативн≥ вимоги ≥ ввезти сюди
найнебезпечн≥ш≥ рад≥оактивн≥ речовини. ƒаючи показанн¤ в суд≥, ЌевЇров по¤снив, що в
протилежному випадку в атомного центру з ввозом джерел ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ у ¤кост≥
рад≥оактивних в≥дход≥в виникли б велик≥ проблеми.

”часники судового процесу натрапили також на одну серйозну прогалину у нормативних актах.
¬она повТ¤зана з в≥дсутн≥стю ч≥тких правил з переводу джерел ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ у
в≥дходи. як затверджував у суд≥ той же ЌевЇров, джерела ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ можуть
вважатис¤ такими доти, поки не буде складений акт щодо њх похованн¤. ѕод≥бна ситуац≥¤
виникла й у справ≥, що розгл¤далас¤ у суд≥.

«авезен≥ з  раснодара 147 ампул з р≥дкими рад≥оактивними речовинами в Ќƒ≤ј– вже роздавлен≥
≥ злит≥ у велику Їмн≥сть техн≥чного розчину, але вони продовжують рахуватис¤ джерелами
≥он≥зуючого випром≥нюванн¤.

” свою чергу експерт-консультант ƒимитровградськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ У÷ентр спри¤нн¤
цив≥льним ≥н≥ц≥ативамФ, що був старшим науковим сп≥вроб≥тником Ќƒ≤ атомних реактор≥в ёр≥й
«агуменнов вважаЇ, що виникаЇ найнебезпечн≥ший прецедент. ¬≥н говорить: Уякщо д≥њ Ќƒ≤ј–
по ввозу рад≥оактивних речовин ≥з  раснодарського краю ≥ похованню њх у надра п≥д вигл¤дом
проведенн¤ експерименту не будуть визнан≥ судом незаконними, то тим самим в≥дкриЇтьс¤
дорога дл¤ закачуванн¤ на пол≥гон≥ Ќƒ≤ атомних реактор≥в в ”ль¤новськ≥й област≥ ус≥х
непридатних р≥дких джерел ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤. ƒо реч≥, ≥з  раснодарського краю сюди
завезена лише двадц¤та частина њхнього загального обс¤гу, а в ц≥лому в –ос≥њ њх
накопичилось в сотн≥ тис¤ч раз≥в б≥льшеФ.

“им часом суд вин≥с р≥шенн¤ про направленн¤ у ¬олзький м≥жрег≥ональний територ≥альний
округ ƒержатомнагл¤ду –ос≥њ запит про проведенн¤ експертизи. ћаЇ бути оц≥нено, наск≥льки
в≥дпов≥дають договори, укладен≥ м≥ж юридичними особами, що виступають у судовому процес≥
в≥дпов≥дачами, вимогам виданих њм л≥ценз≥й. ѕравда, у позивача ≥ представника ”ль¤н≥вськоњ
м≥жре-г≥ональноњ природоохоронноњ прокуратури питанн¤ не ст≥льки по договорах, ск≥льки по
виконаних роботах. –озгл¤д у суд≥ ускладнюЇтьс¤ тим, що громадська орган≥зац≥¤
ƒимитровградський науковий центр јкадем≥њ технолог≥чних наук –‘, що була посередником за
угодою взаЇмоповТ¤заних договор≥в на постачанн¤ в рег≥он УчужихФ рад≥оактивних речовин,
в≥дмовл¤Їтьс¤ надати дл¤ ознайомленн¤ позивачу ≥ прокурору зв≥ти по договорах, посилаючись
на те, що вони Ї У≥нтелектуальною власн≥стю замовникаФ. ј представники замовника Ц ”Ќƒ≤Ѕ«–
Ц у суд не зТ¤вилис¤. ≤ все-таки де¤к≥ в≥дсутн≥ дл¤ розгл¤ду справи матер≥али з  раснодара
тепер вимагаютьс¤ оф≥ц≥йно через суд. ѕродовженн¤ судового процесу оч≥куЇтьс¤ не ран≥ш, н≥ж
через п≥втора-два м≥с¤ц¤.

ƒуже важливим Ї й те, що в≥дпов≥дно до вироку судд≥, винесеного на п≥дстав≥ за¤ви
”ль¤н≥вського м≥жрег≥онального природоохоронного прокурора ще до початку суду, продовжуЇ
д≥¤ти заборона на закачуванн¤ завезених у Ќƒ≤ј– УчужихФ рад≥оактивних в≥дход≥в, що
залишаЇтьс¤ в сил≥ аж до р≥шенн¤ судом справи по сут≥, що розгл¤далас¤. Ѕ≥льш того,
в≥дпов≥дальний прац≥вник  ом≥тету природних ресурс≥в ”ль¤н≥вськоњ област≥ ¬≥ктор —ирк≥н,
що виступив у суд≥ ¤к св≥док, пов≥домив, що представниками цього органу за вимогою
природоохоронноњ прокуратури була проведена перев≥рка за фактом. ” результат≥ Ц
в≥дпов≥дному п≥дрозд≥лу Ќƒ≤ј– був вручений акт-розпор¤дженн¤, зг≥дно ¤кого закачуванн¤
р≥дких рад≥оактивних речовин, що над≥йшли в≥д ”Ќƒ≤Ѕ«– теж заборонено. “епер, в≥дпов≥дно до
цього документа, виконанн¤ даноњ роботи можливе т≥льки за умови одержанн¤ атомним центром
одноразовоњ л≥ценз≥њ на федеральному р≥вн≥ ≥, звичайно, за умови узгодженн¤ њњ з
в≥дпов≥дними нагл¤довими органами ”ль¤н≥вськоњ област≥.


Home
Hosted by uCoz